VÁLÓCZY ISTVÁN VALORG Bt.
 A legtöbb embernél nem azzal van baj, amit nem tud,
 hanem, hogy amit tud, az nem úgy van! 
   Életrajz
   

         Válóczy István (1933).

 A VALORG Bt képviselője, vezető tanácsadója, az SKI (Stratégiai Kutató Intézet) rendszerelméleti témavezetője.

Végzettség, diplomák, oklevelek

•Aranydiplomás okleveles gépészmérnök, repülő hadmérnök •Rendszerszervező, (Jelenleg nyá. mk. dandártábornok).

Korábbi munkahelyek

1956-tól  Budapesti Híradástechnikai Gépgyár, TMK szerkesztés

1963-tól   IKARUS Karosszéria és Járműgyár, gyártmányszerkesztés

1964-től    Dunai Kőolajipari Vállalat, beruházás, gépész műszaki ellenőr,

1966-tól    beruházás-szervező

1968-tól    Magyar Gördülőcsapágy Művek, gyárfejlesztő  mérnök,

1972-től     beruházó, beruházás-szervező  

1980-tól   Finomkerámia-ipari Művek, rendszerszervező,

1982-től   ORIENT, Műszaki, Gazdasági, Fejlesztő, Szervező Kisszövetkezet, műszaki, gazdasági tanácsadó, rendszerszervező,

1988-tól   PERCENT, Kereskedelem-fejlesztő, -szervező Kft, ügyvezető igazgató,

1990-t?l   Magyar Köztársaság Elnöke Katonai Iroda, szárnysegéd,

1995-t?l  nyugállományú, mérnök dandártábornok, rendszerszervez?.

A szakmai tapasztalata
50 éves rendszerszervezői gyakorlat rendszerek (vállalatok, gazdasági rendszerek, társadalmi szervezetek, intézmények, társadalmi mozgásformába tartozó (TMF) rendszerek), és részrendszerek tervezésében, szervezésében.

1967-t?l         Különböző iparágak vállalatainál hálóterves, beruházás-szervezési, rendszerszervezési feladatok megoldása.

1971-t?l         A BME Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék külső munkatársaként, közreműködés különböző szervezési, ipari megbízások megoldásában ipari szakértőként.

1969-tól         A BME Továbbképző Intézete különböző tanfolyamain rendszeresen előadások tartása hálós szervezési (beruházási, karbantartási) és rendszerszervezési témákban.

Tanfolyamok szervezése, illetve vezetése.

1970-től         Hasonló témákban előadások tartása a:

TIT József Attila Szabadegyetemen, Nemzetközi Számítástechnikai Oktató Központnál, ÉVM, Belker, NIM, Szövosz, KGM, OVK vezető-továbbképző tanfolyamain

, Orosházi Üveggyárban, a Csepeli Tervező Intézetben, Budapesti Elektromos Műveknél, Zalaegerszegen a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, a Magyar Hajó- és Darugyárban, az Alföldi Porcelángyárban és hasonló helyeken.

1971-től  a BME Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék megbízásából 1971 és 1978 között, rendszeres konzulensi és opponensi tevékenység a tanszék által kiadott gazdasági mérnöki diplomatervek készítésénél.

Opponensi megbízás a Gödöllői Agrártudományi Egyetemtől, a Könnyűipari Szervezési Intézettől. Konzultációs tevékenység az EVIG-UNIDO gyakorlati rendszerelemzés tanfolyamán a szakdolgozatok készítésénél.

EGYÉB SZAKTEVÉKENYSÉG, PUBLIKÁCIÓK

1963 – 1969 között az Országos Műszaki Könyvtár külső munkatársaként, rendszeres német, orosz, angol nyelvű műszaki fordítási tevékenység.

1968-tól  szervezési, rendszerszervezési témákban, különböző szaklapokban megjelent publikációk. Egyetemi jegyzet írása a BMETI tanfolyamokhoz.

Legújabb publikációk:

 Válóczy István. Metaelméletek, metarendszerek. Megj. Metaelméletek és új paradigmák. Magyar gondolkodók a 21. századi világalternatívákról. Tanulmánykötet, szerk. Garaczi Imre, Varga Csaba. Veszprém 2010.

Válóczy István: Út a kozmikus rendszerekhez. Rendszerszemlélet, rendszerszervezés, gyakorlat. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. 2012. p. 212.

Válóczy István: Előttünk a csillagos ég. A gravitáció trónfosztása, új paradigmák. Veszprém. 2012. p. 220.

>Tanulmányok
 
 

 

                                                        Válóczy István

                                               Repülőmérnök, rendszerszervező

                                                        valorg33@gmail.com

                                                       www.valoczyistvan.hu